123
Γεωργιάδης Γιώργος
Θρίαμβος

ορείχαλκος–ύψος 70

Γεωργιάδης Γιώργος
Επινείκιο

ορείχαλκος–ύψος 23

Δικέφαλος Κώστας
Χορευτικό ζευγάρι

ορείχαλκος & στιλβωμένος ορείχαλκος

ύψος 23 εκ.

Δικέφαλος Κώστας
Ζευγάρι

ορείχαλκος & στιλβωμένος ορείχαλκος

ύψος 24 εκ.

Γεωργιάδης Γιώργος
Επινείκιο

ορείχαλκος–ύψος 40

Γεωργιάδης Γιώργος
Λύδα

Γλυπτό σε ξύλινο βάθρο 90 εκ.

Δικέφαλος Κώστας
Χορευτικό ζευγάρι

ορείχαλκος & στιλβωμένος ορείχαλκος

ύψος  25,5 εκ.

Μέγκουλας Γιώργος
Παραμύθι

πορσελάνη ύψος 73 εκ. (πλάτος 50 εκ.)

Γεωργιάδης Γιώργος
Επινείκιο

ορείχαλκος–ύψος 19

Δικέφαλος Κώστας
Σκιά

ορείχαλκος ύψος 21 εκ.

Δικέφαλος Κώστας
Σκιά

ορείχαλκος & στιλβωμένος ορείχαλκος

ύψος 20 εκ.

Μέγκουλας Γιώργος


πορσελάνη ύψος 19 εκ.