123
Γεωργιάδης Γιώργος
Επινείκιο

ορείχαλκος–ύψος 40

Γεωργιάδης Γιώργος
Λύδα

Γλυπτό σε ξύλινο βάθρο 90 εκ.

Δικέφαλος Κώστας
Ζευγάρι

ορείχαλκος & στιλβωμένος ορείχαλκος

ύψος 24 εκ.

Μέγκουλας Γιώργος
Δέντρο

πορσελάνη ύψος 23 εκ.

Γεωργιάδης Γιώργος
Επινείκιο

ορείχαλκος–ύψος 19

Δικέφαλος Κώστας
Σκιά

ορείχαλκος ύψος 21 εκ.

Μέγκουλας Γιώργος


πορσελάνη ύψος 19 εκ.

Μουστάκας Βαγγέλης
Γέννεση

ορείχαλκος– ύψος 64

Γεωργιάδης Γιώργος
Επινείκιο

ορείχαλκος–ύψος 23

Δικέφαλος Κώστας
Σκιά

ορείχαλκος & στιλβωμένος ορείχαλκος

ύψος 20 εκ.

Μέγκουλας Γιώργος


πορσελάνη ύψος 20 εκ.

Μουστάκας Βαγγέλης
Έφιππος

ορείχαλκος– ύψος 25