“Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΑΡΓΩ” 1970-2010. Χρονικό σε καλλιτεχνική έκδοση της Γκαλερί Αργώ.

Κείμενα και εικόνες συνυπάρχουν σ’ αυτή την πρωτότυπη έκδοση, χωρίς το ένα στοιχείο να γίνεται σε βάρος του άλλου. Πληροφορεί ουσιαστικά, αποφεύγοντας τα τυποποιημένα βιογραφικά στοιχεία, και ταυτόχρονα τέρπει με την αισθητική της εμφάνιση.

Το χρονικό καλύπτει μια “τεσσαρακονταετία” από το 1970 ως  το 2010 και χωρίζεται σε δυο μέρη. Το πρώτο μέρος καλύπτει την κυπριακή περίοδο και το δεύτερο την αθηναϊκή δραστηριότητα της γκαλερί, που συνεχίζεται ως σήμερα. Παρουσιάζονται όλες οι εκθέσεις που φιλοξένησε η Γκαλερί Αργώ καθώς και οι εκδηλώσεις πνευματικού ενδιαφέροντος που κατά καιρούς διοργάνωσε. Οι καλλιτέχνες προβάλλονται με σχόλια και αποσπάσματα κριτικών, τα οποία λειτουργούν ως κατάθεση στο χρόνο και ως σημεία αναφοράς